LO Stat varsler opptrapping av streiken i sykehusene fra og med tirsdag 11.juni. Opptrappingen betyr at 126 nye medlemmer fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Creo går ut i streik.

– Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for en uke siden. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.

 

Et rettferdig likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Det betyr at f.eks. en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det.

– 75 prosent av de som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

–  Det er ikke fare for liv og helse. Vi driver en forsvarlig konflikt, og skulle likevel arbeidsgiver lokalt mene at noen av streikeuttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

I fase to av streiken tar Creo ut to medlemmer ved Oslo Universitetssykehus.

 

Her er det streik.

1. streikeuttak 303 totalt.

  • Oslo Universitetssykehus HF: 119
  • St.Olavs Hospital HF: 51
  • Sørlandet Sykehus HF: 62
  • Helse Bergen HF: 71                                               

2. streikeuttak, 126 totalt.

  • Oslo Universitetssykehus HF: 7
  • St.Olavs Hospital HF: 35
  • Sørlandet Sykehus HF: 32
  • Helse Bergen HF: 0
  • Universitetssykehuset Tromsø: 27
  • Sykehuset Østfold HF: 26