Prøveprosjekt for samtaleterapi – Versjon 2.0

Allerede før pandemien uttrykte mange av Creos medlemmer at det er et stort behov for kompetente mennesker å støtte seg til i form av samtaleterapi og psykologtjenester.

Det er i dag lange ventelister og liten tilgjengelighet, hvis man i det hele tatt får tilgang til hjelp gjennom fastlege. Alternativet er å oppsøke private terapeuter, noe som lett blir en kostbar affære. Behovet er tilgjengelige støttespillere til en overkommelig pris, noe som ikke er lett å finne.

Våren 2021 gjennomførte Creo et pilotprosjekt for samtaleterapi for Creos medlemmer, i samarbeid med Nion. Målet med prøveprosjektet var å kartlegge hvorvidt dette er et tilbud som vil:

  1. Bidra til at kunstnere og kulturarbeidere kommer seg gjennom pandemien/krisen.
  2. Være et langsiktig tiltak for å bedre kunstneres og kulturarbeideres mentale helse.

Prosjektet er nå ferdigstilt, og medlemmenes tilbakemeldinger viser tydelig at det har vært svært vellykket! Så godt som samtlige av de 40 deltakerne har gitt uttrykk for at dette er et tilbud de mener Creo bør videreføre.

 

5 timer veiledning for en medlemspris på 400kr

Ved prosjektets oppstart var det stor pågang, og i løpet av svært kort tid var det mange som meldte sin interesse. Av disse var det en jevn spredning i kjønn, alder og yrke, noe som gir et bilde av at et slikt tilbud sannsynligvis møter et behov i hele Creos medlemsmasse. Ambisjonene våre er derfor å etablere samtaleterapi for alle Creos medlemmer som et langsiktige/permanent medlemstilbud.

For å få et enda bedre grunnlag for et langsiktig tilbud, har Creo og Nion valgt å gjennomføre et prøveprosjekt «versjon 2.0».

Dette vil muliggjøre at 120 medlemmer gis 5t veiledning for en medlemspris på 400kr. per time. Creo vil dekke de resterende kostnadene.

Prosjektperioden løper fra 01.09 til og med 15.12, og det er mulig å melde seg på i hele perioden så lenge det er ledige plasser. (Medlemmer som deltok i prøveprosjektets del 1, gis dessverre ikke anledning til å delta i denne runden.)

For deltakerne i prosjektet som skulle ønske/ha behov for flere enn 5 timer, vil dette naturligvis være mulig, men da til en pris på 600kr.

Gjennom dette ønsker Creo å bidra til at våre medlemmer får dekket et viktig behov som i dag ikke sikres på en tilfredsstillende måte av myndighetene/samfunnet.
Etter å ha gjennomført flere hundre samtaler med Creos medlemmer har Nions veiledere fått god innsikt i kunstnere og kulturarbeideres liv og virke. Vi håper at et videre samarbeid vil bidra til at det etableres et fagmiljø med særskilt kompetanse på våre medlemmers spesifikke utfordringer.

 

Ønsker du å delta i prosjektet?

Registrer deg her

Eller les mer om prosjektet her