Mange utfordringer følger kunstnernes arbeidshverdag, og noen ganger kan det bli for mye.

Allerede før pandemien uttrykte mange av Creos medlemmer at det er et stort behov for kompetente mennesker å støtte seg til i form av samtaleterapi og psykologtjenester.

Nå har koronapandemien igjen ført til betydelig økt usikkerhet når det kommer til fremtidig jobb, økonomi og endringer i arbeidssituasjonen for svært mange kunstnere og kulturarbeidere. Da kan det være godt å ha noen å snakke med.

Etter å ha gjennomført flere hundre samtaler med Creos medlemmer har Nions veiledere fått god innsikt i kunstnere og kulturarbeideres liv og virke. Som medlem i Creo kan du fremdeles melde deg på vårt prøveprosjekt for samtaleterapi.

120 medlemmer gis 5t veiledning for en medlemspris på 400kr. per time. Creo vil dekke de resterende kostnadene.

 

Les mer om prosjektet