Stortinget har nå avgjort hvilken kompensasjonsgrad som skal gjelde for de selvstendig næringsdrivende fremover.

Da kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ble etablert i midten av mars 2020 – etter innspill fra Creo og andre aktører – ble kompensasjonsgraden satt til 80% opp til 6G. Dette var en innretning vi var tilfreds med.

Creo måtte jobbe hardt i høst, da regjeringen opprinnelig foreslo å skrote hele ordningen. Heldigvis fikk vi, med iherdig hjelp og innsats fra #redalertNorge, forlenget ordningen til nyttår. Dessverre ble da kompensasjonsgraden satt ned til 60%. Rett før jul fikk vi utvidet ordningen til ut februar, og 2021 har vi igjen jobbet for ytterligere forlengninger. Det har vi lyktes med, og ordningen er nå forlenget fram til 1. oktober 2021.

Men, vi er særdeles misfornøyde med at det ikke ble et flertall på Stortinget for en økning av kompensasjonsgraden. Dessverre stemte Fremskrittspartiet sammen med regjeringspartiene, og blokkerte derfor for løsningen som en samlet kulturbransje har etterlyst. Kompensasjonsgraden blir derfor fortsatt satt til 60% opp til 6G.

 

Hadde det derimot vært et rødgrønt flertall på Stortinget hadde vi hatt en annen løsning nå. Dette er hva de la inn som sine merknader i saken.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

  • Stortinget ber regjeringen øke satsen til 70 pst. i kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

  • Stortinget ber regjeringen minimum halvere kravet til inntekt for å kunne motta kompensasjon som selvstendige og frilansere.
  • Stortinget ber regjeringen øke satsen i kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 80 pst. opp til 4 G og deretter 60 pst.