Trygdeoppgjøret er i havn

Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Resultatet er blant annet at over en million alderspensjonister får en økning på 8, 54 % fra 1. mai.

Grunnbeløpet i folketrygden, G, øker med 7 143 fra 1. mai til kr 118 620.

– Alle skal ha en verdig alderdom. Derfor er viktig med et forutsigbart og rettferdig system for hvordan alderspensjonene og andre trygder skal oppjusteres årlig, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

 

For flere detaljer, se pressemelding fra regjeringen her