Sykebil
I Creo jobber vi stadig for å forbedre innholdet i vårt medlemskap. Vi ønsker å best mulig imøtekomme våre medlemmers behov, blant annet ved å tilby enda flere gunstige medlemsfordeler.

I 2018 har vi utrettet mye, og noe vi er spesielt stolte over er våre nye forsikringsordninger.
Fra og med 1.juli 2018 fikk alle våre betalende medlemmer både Ulykkesforsikring og Ansvarsforsikring som en del av Creos medlemskap uten ekstra kostnader. I tillegg kan våre medlemmer bestille Turnéforsikring som dekker både eget og innleid/lånt utstyr og som gjelder i hele verden.

Les mer om dine nye forsikringer under.
Er du ikke medlem ennå så meld deg inn, eller ta kontakt for mer informasjon.

Ulykkesforsikring
Ulykke- og invaliditetsforsikringen gjelder ulykkesskade under øvelser, konserter, stevner, undervisning, møter, reiser o.l. som er relatert til medlemskapet i Creo. Forsikringen har ingen unntak for arbeid i høyden.
Les mer

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen omfatter ting- og personskader, og skal dekke det rettslige ansvaret som kan oppstå når medlemmet ikke er omfattet av arbeidsgiverbetalt ansvarsforsikring. Forsikringen gjelder blant annet når medlemmet jobber som frilanser eller driver enkeltpersonsforetak uten ansatte.
Les mer

Turnéforsikring
Medlemmer i Creo kan nå bestille Turnéforsikring hos If. Forsikringen dekker eget og innleid/lånt utstyr som er innrapportert til Creo, og gjelder i hele verden.
Les mer

 

NB! Forsikringene gjelder ikke pensjonistmedlemskap.