Mange musikere kan oppleve stress i yrket og krevende arbeidsforhold. Skiller forholdene for militære musikere seg fra utfordringene i sivile symfoniorkestre?

FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) har med støtte fra blant annet Creo, LO stat, NOF, FMUS gjennomført en større spørreundersøkelse, og utarbeidet en rapport med temaet; Arbeidsmiljø og helseprofil hos musikere – en spørreundersøkelse blant profesjonelle militære og sivile musikkorkestre i Norge.

Dette er første gang FFI kartlegger fysiske, sosiale og psykologiske utfordringer blant profesjonelle musikere. Undersøkelsen ansees å være helt unik i nasjonal og internasjonal sammenheng da datagrunnlaget og -innsamlingen dekker hele spekteret av profesjonelle musikere, på tvers av instrumentkategori og orkestertilhørighet, sivilt og militært.

FFIs rapport viser i seg selv til mange viktige funn. Blant annet rapporterer 40% av musikerne om problemer med hørsel, og 70% rapporterer om muskel- skjelettplager. Dette gjelder både de sivile og de militært ansatte. Musikerne i Forsvaret har generelt mer yrkesstress enn sine kolleger i symfoniorkestrene – noe som kanskje ikke er så rart når man har vært truet med nedleggelse i 100 år.

Rapporten er likevel å betrakte som et første blikk på en betydelig datainnhenting og et svært komplekst materiale, som legger et unikt grunnlag for dypdykk i mange ulike utfordringer.

 

Les mer

Les rapport