Sammenslåingsstiftelse til støtte for yngre lovende musikere og sangere til fremme av musikkstudiet.

Sammenslåingsstiftelsen er en sammenslåing av seks tidligere stiftelser, forvaltet av Creo – forbundet for kunst og kultur. Etter en periode med lav avkastning er det nå endelig igjen rom for å dele ut ett stipend, og styret har derfor vedtatt at det i år deles ut et stipend på kr 25.000, –

Stipendet skal gå til en person; en yngre og lovende musiker, sanger, komponist eller dirigent. Beløpet skal fortrinnsvis benyttes til studier, og en kortfattet søknad sendes til Creo, post@creokultur.no, innen 1. november.

 

Sammenslåingsstiftelsen til støtte for yngre lovende musikere og sangere til fremme av musikerstudiet er en sammenslåing av de seks stiftelsene:

  1. Elsa Wagners legat, som ble opprettet den 12. oktober 1915, til yngre lovende instrumentalmusikeres undervisning, studiereise eller musikkstudium.
  2. Georg Weltziens legat som ble opprettet 15. juli 1950, for musikere og skuespillere.
  3. Tannlege Hans Holmsen og hustru Gudrun Holmsens legat, som ble opprettet den 23. februar 1972, for sangere og musikere.
  4. Karen Warnstedts legat som ble stadfestet den 3. mars 1882, opprettet til musikkens fremme i Christiania.
  5. Michael og Marie Flagstads legat, som ble opprettet november 1942, for musikkbegavet norsk ungdom – «instrumentalister» – fortrinnsvis barn av yrkesmusikere.
  6. Johan og Marie Selmers legat, til studier i utlandet for en musiker, fortrinnsvis en orkestermusiker, en som vil utdanne seg til orkesterdirigent eller en komponist av moderne retning, opprettet 9. oktober 1918.