Regjeringa utvider dagpengeperioden for arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden. Med nye regler forlenges dagpengeperioden for de som var i ordningen før 1. mars 2020 midlertidig til og med 30. juni 2020.

– Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15 og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste.

Endringene ble vedtatt i dag, 27.03.2020.

 

Les pressemeldingen fra regjeringen her.