Send inn forslag på kandidater til Creo UNG.

I november 2022 vedtok Creos landsmøte at det skal opprettes et Creo UNG-utvalg. Creo UNG skal bidra til å gi forbundets unge medlemmer en tydelig stemme og større innflytelse i organisasjonen, samt bygge fremtidens tillitsvalgte og en sterk fagbevegelse.

Creo UNG skal:

  • være representativt for Creos medlemsmasse
  • være de unge medlemmenes stemme i organisasjonen, og et effektivt kontaktpunkt for Creos ledelse, administrasjon, regionlag og faglige sammenslutninger
  • bidra til økt kvalitet i Creos tilbud til, og ivaretakelse av, unge medlemmer
  • bidra til å sikre opplevd relevans og verdi i medlemskapet blant unge medlemmer
  • bidra til å styrke medlemsdemokratiet og engasjement blant unge medlemmer
  • bidra til økt rekruttering av unge medlemmer og studenter
  • bidra til å hindre frafall blant unge medlemmer

 

Nå har tiden kommet for å oppnevne utvalget, og vi vil gjerne ha forslag på kandidater til Creo UNG.

Er du student eller yrkesaktivt medlem under 30 år, og ønsker å bidra i dette arbeidet? Eller kjenner du en god kanditat?

Send navn og en kort beskrivelse til cathrine@creokultur.no innen 25.november.