LO Stat, Fagforbundet, NTL og Creo reagerer på arbeidsgivernes tolkning av streikebryteri.

Creo og våre kolleger i LO har imøtekommet arbeidsgiverne på alle punktene de i 2016 hadde behov for å løse, men Spekter og direktørene har ikke kommet oss i møte. Det oppleves både uforståelig og svært skuffende. Vi krever ikke noe mer enn det vi var enige om; en livsvarig pensjon hvor kvinner ikke kommer dårligere ut enn menn. Ansvaret for denne konflikten ligger derfor hos arbeidsgiverne. Det samme gjør nøkkelen til en løsning.

Nå opplever vi at arbeidsgiverne legger til rette for streikebryteri ved å utfordre tradisjonene under streik i Norge.

– Vi har lang tradisjon for å følge spilleregler i en streik. Jeg registrerer at arbeidsgiverne mener det er de ansatte og ikke oppgavene som er i streik. Vi mener at virksomhetene her tøyer strikken. Vi opplever det som streikebryteri når andre utfører streikerammet arbeid, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

I stedet for å utfordre og skape støy anbefaler vi at arbeidsgiverne sørger for å åpne kultursektoren.

– Vi har ennå ikke mottatt et tilbud som oppfyller målsettingen i protokollen fra 2016 om livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Jeg anbefaler at arbeidsgiverne holder løftene, og setter seg ved bordet for å diskutere pensjon med oss. Kravet vårt er enkelt, koster lite og burde vært en selvfølge i 2021, poengterer Lise Olsen.

Visuell skillelinje

Her streiker 811 kulturansatte

 

 • Den Nationale Scene (57) NTL-6/Fagforbundet-46/Creo-5
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (164) NTL-38/Fagforbundet-118/Creo-8
 • Det Norske Teatret (89) NTL-15/Fagforbundet-69/Creo-5
 • Nationaltheatret (63) NTL-5/Fagforbundet-53/Creo-5
 • Rogaland Teater (32) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-3
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (59) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-59
 • Kilden Teater og Konserthus (58) NTL-19/Fagforbundet-36/Creo-3
 • Trøndelag Teater (56) NTL-0/Fagforbundet-52/Creo-4
 • Oslo Nye Teater (38) NTL-12/Fagforbundet-25/Creo-1
 • Hålogaland Teater (35) NTL-5/Fagforbundet-25/Creo-5
 • Teater Innlandet (16) NTL-7/Fagforbundet-9/Creo-0
 • Carte Blanche (12) NTL-0/Fagforbundet-12/Creo-0
 • Det Vestnorske Teateret (5) NTL-0/Fagforbundet-5/Creo-0
 • Turneteatret i Trønderlag (13) NTL-0/Fagforbundet-13/Creo-0