Det er streik i opera, teatersektoren og orkestrene. Fra 8. september trappes streiken ytterligere opp. Da vil til sammen 435 kulturansatte streike. Grunnlaget for streiken er strid om kulturarbeidernes pensjonsordning.

Vi i de ansattes organisasjoner gikk i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning (innskuddspensjon) for å sikre økonomien og bærekraften til institusjonene våre. Vi hadde en felles målsetting med arbeidsgiverne om en pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn. Det løftet løper de fra.

– Arbeidsgiverne har i realiteten bedt om denne streiken i mange år. Nå har de fått den, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Arbeidsgiverne står bom fast på at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner og menn får ulik pensjonsutbetaling – i en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og alle hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon før 2016.

– Jeg tror alle i kultursektoren hadde sett fram til å møte publikum igjen. Ikke minst hadde våre medlemmer sett fram til å ha publikum i salen. Når arbeidsgiverne springer fra løftene sine og kaster folk inn i streik, så er det under enhver kritikk, sier nestleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen.

 

Ønsker å sikre kvinner en rettferdig pensjon

En ung kvinne vil tape mye på ordningen arbeidsgiver tilbyr (innskuddspensjon). Differansen vil utgjøre over 1.000 kroner i måneden, eller i alt over 400.000 i løpet av tiden fra hun går av med pensjon til hun oppnår forventet levealder. Lever hun lenger vil forskjellen være enda større.

– Det er oppsiktsvekkende at dette skjer i 2021. Kvinner skal selvfølgelig ikke straffes for å leve lengre, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Lik pensjon for kvinner og menn vil koste arbeidsgiver lite, men betyr mye for de ansatte.

– Det første direktørene gjør etter en lang periode med permitteringer, stengte scener og svak økonomi er å tvinge ansatte ut i streik. Skal vi ha et levende kulturliv i Norge er vi nødt til å ha rettferdige vilkår, sier 1. nestleder i NTL Fredrik Oftebro.

 

Streik for Hybridpensjon

Hybridpensjon er en gylden middelvei, og viderefører viktige kvaliteter i pensjonsordningen vi gikk fra i 2016:

 • Hybrid er forutsigbar og trygg.
 • Hybrid likestiller kvinner og menn.
 • Hybrid varer livet ut, mens innskudd kun har utbetaling i et bestemt antall år, ofte i 10 år.

Derfor streiker vi for hybridpensjon.

 

Kontaktpersoner i forbindelse med streiken:

Forhandlingsledelse:
Lise Olsen, LO Stat: 900 66 207
Christine Thomassen, Creo: 951 81 686
Nora Hagen, Fagforbundet: 990 14 114
Dag Agledal, NTL: 922 48 452

Kommunikasjonsrådgivere:
Linda Karoline Ringstad, Creo: 476 52 221
Geirmund Jor, Fagforbundet: 416 48 263
Tove Lise Granli, NTL: 918 59 230
Kristian Brustad, LO Stat: 466 61 639

 

Her blir det streik fra 3. september:

220 medlemmer tas ut i streik fra 3. september, og følgende virksomheter blir berørt i første streikeuttak:

 • Den Nationale Scene (28)
 • Den Norske Opera & Ballett (54)
 • Det Norske Teatret (25)
 • Nationaltheatret (2)
 • Rogaland Teater (19)
 • Bergen Filharmoniske Orkester (92)

 

Her trappes streiken opp.

8. september trappes streiken opp med ytterligere 215 medlemmer, da vil til sammen 435 kulturansatte streike.

 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (11)
 • Kilden Teater og Konserthus (32)
 • Nationaltheatret (32)
 • Trøndelag Teater (15)
 • Bergen Filharmoniske Orkester (22)
 • Den Nationale Scene (18)
 • Den Norske Opera & Ballett (46)
 • Det Norske Teatret (27)
 • Rogaland Teater (12)