– En av de fremste fiolinistene i sin generasjon, som også viser stor forståelse og interesse for samfunnet rundt seg.

Creo har i oppdrag å forvalte Eilif og datter Besse Gunstrøms minnelegat som skal tildele et «stipend til unge fremadstormende fiolinister under 30 år». Stipendet skal deles ut årlig og er på 200 000 kroner.

Legatets styre har besluttet at årets stipend går til Victoria Lewis.

Victoria Lewis har bakgrunn fra Barrat-Dues musikkinstitutt. Hun har spilt i de fleste store orkestrene i Norge, inkludert Det norske kammerorkester. Hennes talent er ytterligere anerkjent gjennom flere utmerkelser og priser. Hun har bred profesjonell erfaring både som solist, kammermusiker og orkestermusiker, og for tiden studerer Lewis ved den prestisjetunge skolen Guildhall i London.

 

En dyktig utøver med engasjement for sine medmusikere

Lewis beskrives som en utrolig dedikert student og musiker. I tillegg til de mange timene med egenøving som skal til har hun vært aktiv i ulike studentutvalg. Hun har gode lederegenskaper og er ambisiøs og kompromissløs. Hun gir 100% for å nå målene sine.

– Det er en stor glede å kunne tildele Victoria Lewis Gunstrøms legat for 2023. Hun er en meget spennende utøver og har allerede i en alder av 22 år en imponerende CV, sier nestleder i Creo, Cathrine Nyheim.

– Det er også gledelig at hun ved siden av å være en fantastisk dyktig utøver viser engasjement for sine medmusikanter gjennom diverse verv ved Barrat-Dues musikkinstitutt. Vi ser frem til å følge hennes videre kunstneriske reise og utvikling.

Visuell skillelinje

Juryens begrunnelse

Årets jury har i år bestått av Vegar Snøfugl, Catharina Chen og Ole Kristian Ruud. Juryen sier i sin begrunnelse:

Stipendmottageren er en av de fremste fiolinistene i sin generasjon, og har allerede opparbeidet seg en bred profesjonell erfaring både som solist, kammermusiker og orkestermusiker. Hun viser også stor forståelse og interesse for samfunnet rundt seg, og engasjerer seg gjennom mange verv til beste for norsk musikkliv. Stipendmottageren vil kunne være en tydelig og verdifull musiker i norsk musikkliv i årene som kommer.

Visuell skillelinje

Om Eilif og datter Besse Gunstrøms minnelegat 

Besse Gunstrøms var datter av Bergljot Katrine Rask og Eilif Gunstrøm. Hun testamenterte en stor del av sin formue til legatet for å hedre sin far. Eilif Gunstrøm (1897 – 1976) var solobratsjist i Oslo Filharmoniske Orkester og medlem av Oslo Strykekvartett. I tillegg virket han som både komponist og dirigent.

Gunstrøm var en markant person i det norske musikermiljøet. Han hadde betydning for musikklivet langt utover hovedstaden og ble tildelt kongens fortjenestemedalje i gull i 1963.

Eilif Gunstrøm, nr.2 fra venstre.