Utlånsforskriften er ikke til hinder for at bankene kan ta hensyn til inntekt fra kompensasjonsordningen

Noen av Creos medlemmer har hatt problemer med å få lån i sin bank. Dette skyldes at banken har hevdet at kompensasjon fra feks kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ikke skal telle med i inntektsgrunnlaget når evnen til å betjene lånet skal beregnes. Dette med henvisning til den såkalte «Utlånsforskriften».

Dette har Creo ment var både uklokt og ulogisk, da denne ordningen faktisk var og er kompensasjonen for den vanlige inntekten til våre medlemmer. Nå har SVs Kathy Lie stilt et spørsmål til finansministeren om dette, og finansministeren er klar og tydelig: «Utlånsforskriften er ikke til hinder for at bankene kan ta hensyn til f.eks. inntekt fra kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere når de vurderer kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt.»

Nok en liten – men viktig – seier i vårt arbeid for våre selvstendig næringsdrivende medlemmer!

 

Les Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til finansministeren