Fagskolen i Oslo starter nå opp en sceneteknisk fagskole.

Fagskolen i Oslo jobber med godkjenning av sin nye utdanning for sceneteknisk produksjon. Søknad er sendt NOKUT, det er ansatt en fagansvarlig i 50% stilling og arbeidet med å ferdigstille studieplaner, samle lærekrefter og sikre praksisplasser ute i bedriftene er godt i gang.

Utdanningen vil dekke de 4 hovedområdene lys, lyd, scene/rigging og AV på lik linje og vil gi studentene nødvendig kunnskap om bransjen som helhet og sitt eget fag spesifikt til å kunne jobbe i flere ulike roller i bedriftene.

Når starter den?

Fagskolen forventer å kunne ta inn studenter ved utdanningen høsten 2023. Høsten 2022 blir det et kortvarig pilotprosjekt som er åpent for alle og som vil gi en liten smakebit på hva den ferdige utdanningen inneholder. Du vil finne studiet på Samordna opptak for 2023.

Hvem er utdanningen for?

Utdanningen er både for de med litt fartstid i bransjen som ønsker å formalisere sin kompetanse, få litt faglig påfyll eller kanskje ønsker å spesialisere seg ytterligere og for de som ikke har jobbet i bransjen før, men som vil opparbeide seg nødvendig kompetanse for å kunne sikre seg en jobb i bransjen.

Hvor lenge varer studiet?

Studiet er på 90 studiepoeng, som tilsier 1.5 år heltid eller 3 år deltid.

 

Les mer om sceneteknisk fagskole her