Årets hovedoppgjør i staten innledes i dag, tirsdag 1. september. LO Stats hovedkrav er reallønnsvekst for medlemmene, generell lønnsutjevning, å minske forskjellen mellom kvinner- og menns lønn, samt ivareta de lavest lønte arbeidstakerne.

– Jeg aldri tidligere opplevd å gå inn i et tariffoppgjør med så mange usikkerhetsfaktorer. Pandemien har rammet landet hardt og situasjonen i norsk arbeidsliv er svært utfordrende. Spesielt for private virksomheter, men også i offentlig sektor, som har blitt satt på store prøver det siste halvåret. Dette er bakteppet når vi starter vårt oppgjør, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Som medlem av LO sats forhandlingsutvalg stiller Creo seg bak LOs krav.

– Dette oppgjøret blir krevende på mange måter, også fordi det er så lite penger å forhandle om. Da blir tekst og prinsipper desto viktigere, sier nestleder i Creo, Anders Hovind.

LO Stat krever at disponible midler i årets lønnsoppgjør gis som generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen. De forutsetter også at det over tid blir en lik lønnsutvikling i de to hovedtariffavtalene i staten. (YS, LO og Unio har en likelydende avtale, mens Akademikerne har sin egen).

 

LO Stat vil komme tilbake til konkrete krav på innretning og profil med videre under forhandlingene.