Creos forbundsstyre har den 09.06.2022 vedtatt reviderte yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter.

Formålet med de yrkesetiske retningslinjene er å fremme etisk bevissthet og veilede musikkterapeuter i deres yrkesutøvelse. Dette gjelder klinisk arbeid, rådgivning, veiledning, undervisning, forskning, formidling av musikkterapi og andre kontekster der musikkterapeuten opptrer som fagperson.

De yrkesetiske retningslinjene skal også etterleves i arbeidssituasjoner der innholdet ikke umiddelbart kan karakteriseres som musikkterapeutisk faglig virksomhet, men utøves av musikkterapeuten og bygger på ferdigheter oppnådd gjennom musikkterapiutdanningen.

De yrkesetiske retningslinjene gjelder for alle musikkterapeuter som har godkjent musikkterapiutdanning fra Norge1 eller ekvivalensvurdert utdanning fra utlandet. Den enkelte musikkterapeut har selv ansvar for å følge de yrkesetiske retningslinjene.

 

Yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter – bokmål

Yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter – nynorsk