Våren 2018 fikk Creo (tidligere MFO) ny visuell profil. En profil vi mener bedre beskriver hvem vi er, og tilrettelegger for hva vi ønsker å bli.

Som utgangspunkt for arbeidet med profilen har det vært viktig å definere hva vi opplever som kjernen i organisasjonen vår, det vi mener best beskriver og representerer oss. Begrepet vi sitter igjen med er et; sammensatt samhold. Vi er en sammensatt gruppe, men det er fortsatt noe som samler, som gjør at vi finner sammen. Gjennom den nye profilen ønsker vi å tydeliggjøre styrken som ligger både i spennet og ulikhetene og i fellesnevnere som binder oss sammen.Creos nye visuelle identitet er en verktøykasse som består av visuelt konsept, typografi, logo, grafiske elementer, farger og bildestil.

Designmanual

Visuell skillelinje
Visuell skillelinje

Logo PNG: