Creo søker saksbehandler/forbundssekretær med hovedarbeidsområde tariff

Creo – forbundet for kunst og kultur, er Norges største og viktigste kunstnerorganisasjon for utøvende kunstnere, pedagoger og andre yrkesutøvere og studenter innen kunst- og kulturfeltet. Alle yrkesutøvere som har inntekt av musikk, dans, scenekunst og andre nærliggende yrker kan tas opp som medlem.

Creo arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, gode rammevilkår for kunst- og kulturfeltet, og ikke minst kunsten og kulturens naturlige og viktige plass i samfunnet.

Creo er i rivende vekst og omfatter stadig flere nye medlemmer og grupper som stiller nye krav til organisasjonen. Siden 2012 har forbundet vokst med over 1000 nye medlemmer, og teller i dag 8700 medlemmer. Creo søker derfor en engasjert, samarbeidsvillig og utviklingsorientert person, til å fylle vår ledige stilling som saksbehandler/tariffansvarlig.

I dag er hovedarbeidsområdet oppfølging av forbundets medlemmer, saksbehandling og forhandlinger innenfor de kommunale tariffområdene. Solid erfaring fra organisasjonsarbeid og forhandlinger vil derfor være vesentlig. Kulturfaglig bakgrunn og kunnskap om kulturskole området, og grunn- og videregående skole er ønskelig men ikke avgjørende. Stillingen kan bli tillagt andre ansvarsområder avhengig av organisasjonens samlede kompetanse og medlemsmassens behov. God skriftlig og muntlig formuleringsevne og erfaring med bruk av dataverktøy er nødvendig

Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og muligheter til å påvirke din egen arbeidsdag. Vi har et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø med en arbeidshverdag der vi er opptatt av å dele kompetanse. Du vil få arbeidsvilkår etter tariffavtale og konkurransedyktige betingelser. Stillingen kan medføre noe reisevirksomhet og uregelmessig arbeidstid. Arbeidssted er Oslo.

Søknader sendes til en@creokultur.no
Søknadsfrist 31.01.2019.

For mer informasjon om stillingen kontakt:
Daglig leder Erik Normann eller Forbundsleder Hans Ole Rian.
telefon: 92467390/ 92247617
epost: en@creokultur.no