Stipend for unge, lovende fiolinister

Creo har i oppdrag å forvalte Eilif og datter Besse Gunstrøms minnelegat som i henhold til legatets vedtekter skal tildele et «stipend til unge fremadstormende fiolinister under 30 år». Stipendet skal deles ut årlig og er på 200 000 kroner.

Legatets styre, som består av politisk ledelse i Creo, skal beslutte hvem som skal få stipendet etter innstilling fra innstillingskomitéen som består av Vegar Snøfugl, Catharina Chen og Ole Kristian Ruud.

En markant person i det norske musikermiljøet

Besse Gunstrøms var datter av Bergljot Katrine Rask og Eilif Gunstrøm. Hun testamenterte en stor del av sin formue til legatet for å hedre sin far. Eilif Gunstrøm (1897 – 1976) var solobratsjist i Oslo Filharmoniske Orkester og medlem av Oslo Strykekvartett. I tillegg virket han som både komponist og dirigent. Gunstrøm var en markant person i det norske musikermiljøet. Han hadde betydning for musikklivet langt utover hovedstaden og ble tildelt kongens fortjenestemedalje i gull i 1963.

Forslag til kandidater

Organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner kan foreslå kandidater til stipendet. Forslagene skal inneholde fyldige, dokumenterbare opplysninger og en begrunnelse. Når tildeling er gjort skal dette annonseres offentlig.

Forslag til stipendkandidater sendes på e-post innen 31. august til gunstroem@creokultur.no

Eilif Gunstrøm, nr.2 fra venstre.