Det gjøres mye forskning på helsesituasjonen til sceniske yrkesutøvere med formål å finne ut av hyppighet av plager, årsaker til plager og hvordan forebygge disse plagene.

For mange vil et langt yrkesliv med mye og ofte ensidig belastning gi seg utslag på forskjellige måter og man søker hele tiden å finne ut måter som minimerer disse ulike belastningene, blant annet gjennom forskningsprosjekter.

For flere artikler og et bredere utvalg av andre sceniske yrkesgrupper, se også under fanen relevante lenker.

 

Forskningsartikler

FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) har med støtte fra blant annet Creo, LO stat, NOF, FMUS gjennomført en større spørreundersøkelse, og utarbeidet en rapport med temaet; Arbeidsmiljø og helseprofil hos musikere – en spørreundersøkelse blant profesjonelle militære og sivile musikkorkestre i Norge.

Dette er første gang FFI kartlegger fysiske, sosiale og psykologiske utfordringer blant profesjonelle musikere. Undersøkelsen ansees å være helt unik i nasjonal og internasjonal sammenheng da datagrunnlaget og -innsamlingen dekker hele spekteret av profesjonelle musikere, på tvers av instrumentkategori og orkestertilhørighet, sivilt og militært.

FFIs rapport viser i seg selv til mange viktige funn. Blant annet rapporterer 40% av musikerne om problemer med hørsel, og 70% rapporterer om muskel- skjelettplager. Dette gjelder både de sivile og de militært ansatte. Musikerne i Forsvaret har generelt mer yrkesstress enn sine kolleger i symfoniorkestrene – noe som kanskje ikke er så rart når man har vært truet med nedleggelse i 100 år.

Rapporten er likevel å betrakte som et første blikk på en betydelig datainnhenting og et svært komplekst materiale, som legger et unikt grunnlag for dypdykk i mange ulike utfordringer.

 

Les mer

Les rapport

Gitte Juel Holst, Helene M. Paarup, Jesper Bælum

Purpose: To investigate psychosocial work environment and stress in Danish symphony orchestra musicians.

Les mer

Helene M Paarup, Jesper Bælum, Jonas W Holm, Claus Manniche and Niels Wedderkopp

Musculoskeletal symptoms are common in the neck, back, and upper limbs amongst musicians. Playing-related musculoskeletal disorders have been found to range from 32% to 87% with a tendency for female musicians to have more problems than males. Studies of musculoskeletal problems in instrumentalists have generally involved pre-professional musicians or populations comprising musicians of different levels. The objective of this study was therefore to investigate the prevalence, duration and consequences of musculoskeletal symptoms in professional symphony orchestra musicians.

Les mer

Jesper Hvass Schmidt, Helene M. Paarup and Jesper Bælum

Tinnitus can be debilitating and with great impact of musicians professional and private life. The objectives of the study were therefore to: (1) describe the epidemiology of tinnitus including its severity in classical orchestra musicians, (2) investigate the association between tinnitus severity in classical musicians and their cumulative lifetime sound exposure, and (3) the association between tinnitus and hearing thresholds.

Les mer

Carl Christian Lein Stormer, Tore Sorlie, Niels Christian Stenklev

Rock musicians are known to have an increased prevalence of hearing loss and tinnitus. The aims of the present study were to examine the distribution of anxiety and depression symptoms among rock musicians with or without tinnitus and how these mental health indicators and internal locus of control influenced upon their tinnitus symptom concerns and the degree to which the tinnitus affected their lives.

Les mer

Jonas Vaag m/flere

Since 2011, the Norwegian Musicians’ Health Project has investigated the psychosocial work environment, sleep, mental health and use of healthcare services among Norwegian musicians.

Les mer