Lær mer om progresjon, variasjon, periodisering og individualisering!

Foredrag av Ingrid Eythorsdottir fra Norges idrettshøgskole

Kunstnere er i all hovedsak å betrakte som toppidrettsutøvere; de øver/trener og har forestillinger så godt som daglig, jobber i ekstreme konkurranseyrker, har lite reell «off season», jobber med smerter og står jevnlig overfor risikoen for skader som kan true den kunstneriske karrieren. I tillegg skal en kunstnerisk utøver som regel også stå i yrket sitt lenger enn de fleste idrettsutøvere.

I videoene under presenterer Ingrid Eythorsdottir fra Norges idrettshøgskole ulik tematikk knyttet til prestasjonsfremmende trening. Med kunnskap fra idrett og forskning viser hun eksempler på hvordan du, som kunstner, kan prestere best mulig, lengst mulig.

Visuell skillelinje
Visuell skillelinje
Visuell skillelinje
Visuell skillelinje
Visuell skillelinje