Hvor mye kan du når det kommer til trening, restitusjon og totalbelastning?
 1. En hensiktsmessig progresjon handler om
 • Riktig svar: At vi gradvis øker belastningen i tråd med at kroppen har tilpasset seg økte krav
 • Å gradvis øke hyppigheten på treningen
 • Å vektlegge noen egenskaper mer enn andre

 

 1. Riktig eller galt: Prinsippet om individualisering tilsier at vi bør ha et mål om å trene mest mulig individuelt.
 • Riktig
 • Riktig svar: Galt

 

 1. Hvilke faktorer bestemmer den totale trenings/øvings belastningen du utsettes for i løpet av en uke?
 • Varigheten på øktene
 • Riktig svar: Varigheten, hyppigheten og intensiteten på øktene
 • Varigheten og hyppighet på øktene

 

 1. Hva er den eneste sikre predikatoren for en belastningsskade vi har i dag?
 • Mengde trening
 • Ensidig trening
 • Riktig svar: Tidligere skade

 

 1. Hvordan oppstår en belastningsskade?
 • Skaden utvikles gradvis over tid
 • Skadesymptomene oppstår akutt
 • Riktig svar: Begge valgalternativene ovenfor kan være riktige

 

 1. En koreografi eller et musikkstykke krever at du er både eksplosiv og utholdende, og du ønsker å forbedre begge disse egenskapene. Hvordan bør du gjøre dette?
 • Trene på begge egenskaper samtidig, helst i samme økt
 • Riktig svar: Trene på begge egenskaper, men fokusere på én av dem i ulike perioder
 • Prioritere å trene kun på én av egenskapene

 

 1. To personer kan være svært forskjellige når det gjelder egenskaper som utholdenhet og eksplosivitet. Hva er mest riktig?
 • Dette forklares av ulik treningsbakgrunn
 • Riktig svar: Dette forklares av genetiske ulikheter
 • Dette forklares av ulik motivasjon til å trene på disse egenskapene

 

 1. Riktig eller galt: Som følge av optimal trening får menn/gutter større forbedring i generelle fysiske egenskaper (for eksempel styrke) enn kvinner/jenter.
 • Riktig
 • Riktig svar: Galt

 

 1. Når du gjennomfører repeterte bevegelser vil du gradvis kjenne at det blir tyngre og tyngre å holde på med samme arbeid. Hvorfor er det slik?
 • Riktig svar: Dette er en beskyttelsesmekanisme som slår inn for å unngå overbelastning
 • Dette kommer av at du er i dårlig fysisk form
 • Dette er et tegn på at treningen er for belastende

 

 1. Hva handler restitusjon om?
 • Å hvile
 • Riktig svar: Å få tilbake de normale tilstandene i kroppen etter en treningsøkt
 • Å trene med lav intensitet

 

 1. Hva er det som bestemmer tiden som bør brukes på å restituere?
 • Varigheten på økten
 • Intensiteten på økten
 • Riktig svar: Totalbelastningen i økten

 

 1. Hva betyr aktiv restitusjon?
 • At du går aktivt inn for å restituere raskere
 • Riktig svar: At du er fysisk aktiv når du restituerer fra en tidligere økt
 • Aktiv restitusjon betyr at restitusjonsprosessen går raskere mens du trener rolig

 

 1. Riktig eller galt: Endringer i regelmessig søvnmønster gjør at vi tåler trening dårligere.
 • Riktig svar: Riktig
 • Galt

 

 1. Riktig eller galt: Regelmessig bruk av smertestillende (voltaren eller paracet) kan dempe viktige fysiologiske tilpasninger (for eksempel til styrketrening) som følge av trening over tid.
 • Riktig svar: Riktig
 • Galt

 

 1. Hva kan føre til at man blir overtrent?
 • Generelt stress
 • For rask progresjon i treningen
 • Riktig svar: Begge valgalternativene ovenfor

 

 1. To personer gjennomfører samme treningsprogram med lik innsats. Den ene får svært stor fremgang, mens den andre får tilnærmet ingen fremgang. Hvorfor kan det være slik?
 • Dette skyldes ulik glede av å trene
 • Dette skyldes genetiske forskjeller
 • Riktig svar: Oftest er det ikke mulig å peke på én årsak