Fokus er en av de viktigste mentale ferdighetene.

Galamian, en meget kjent fiolinist og pedagog anvender begrepet mental årvåkenhet for det samme. Mental årvåkenhet innebærer at man er mentalt tilstede og gransker hva man gjør slik at øving og trening ikke går over til endeløse rutiner der man overser de feilene som gjøres. Railo bruker begrepet 100 % øving. Det betyr at man i enhver øvingsøkt må ha perioder der man er 100 % konsentrert mens man yter maksimalt. Under konserter og forestillinger skifter konsentrasjon. Nå tenker du ikke på øvelser og teknikk, men er fult og helt utøvende og formidlende. Her er det følelsesmessige uttrykket og kunsten det sentrale. Enkelte scenekunstnere blander kortene. De tar med seg sin evne til kritikk inn i konserten eller forestillingen og vurderer seg selv kritisk underveis. Resultatet er et splittet fokus. Slutt med det. Spill ut, være uttrykket ditt. Her er det flow som gjelder, ikke korreksjoner.

Mens vekslingen mellom ulike former for konsentrasjon kjennes naturlig for noen, er den uvanlig og vanskelig for andre. Den siste gruppen trenger å trene på det å være tilstede med hele sin sjel og sin kropp uten kritisk refleksjon. Det faglige grunnlaget skal jo være lagt på forhånd. Nå er kunsten og presentasjonen det sentrale.

Visuell skillelinje

Distraksjonskontroll

Distraksjonskontroll er avgjørende for å prestere på et høyt nivå. Overført til scenekunstnere betyr dette at man ikke mister sitt fokus på grunn av forstyrrelser, uansett om de kommer innenfra i form tanker og følelsesmessige reaksjoner, eller utenfra som følge av uventede hendelser. Distraksjonskontroll, evnen til å være fullt ut fokusert under press, er også forbundet med at man har tillit til at de valgene man har tatt er riktige og at man går for de valgene man har tatt, helt uten tvil.

 

Den mental forberedelse innebærer her at man forestiller seg hvordan man mestrer de utfordringene som man vet kan dukke opp, men også alle mulige eller umulige utfordringer og nye situasjoner som man ikke vet noe om på forhånd.  Enkelte utøvere har evnen å være fullt og oppslukt til stede. De trenger ikke å arbeide med dette. Andre er lar seg distrahere av selv små forstyrrelser. De trenger denne evnen i større grad. Men utvikling av distraksjonskontroll forutsetter trening.