En form for mental trening er å fokusere på og å sette seg mål.

Målene kan handle om å utvikle dyktighet, mestringsevne og motivasjon. I tillegg kommer målene om å utvikle selvtillit og konsentrasjon mens man øver eller trener, og i det øyeblikk man skal presentere. Slik blir man i stand til å yte kanskje enda litt bedre enn man er vant med ved viktige begivenheter.

En annet mål for mental trening er å utvikle selve evnen til å forberede seg mentalt til forestillinger, auditioner, konserter og prøvespill, og eventuelt til time med lærer, instruktør, dirigent eller coach. I tillegg kan nevnes evnen til å samarbeide med kolleger, instruktører, dirigenter, og ledere når man er under press.

Evnen til å kommunisere er en nøkkel for å lykkes og derfor også et viktig mål. Evnen til å kommunisere nøkternt og vennlig er særlig viktig når det røyner på. En god forberedelse øker sannsynligheten for at du lærer eller får til det du ønsker og har satt deg som mål.

Visuell skillelinje

Skillet mellom kortsiktige mål og barrierebrytere

Willi Railo skiller mellom kortsiktige mål som nås hver økt, langsiktige realistiske mål for måneden, og barrierebrytende mål som rommer de store visjonene. Man formulerer realistiske som kan oppnås raskt mål for å få følelsen av at man kan lykkes, at man kan styre sin egen utvikling, og at man beveger deg fremover.

Månedlige mål er viktige for å beholde kontakt med helheten og med noe større perspektiver. Barrierebrytende mål er nødvendige for å bli fortrolig med visjoner som fremdeles er langt unna, for å tåle at du kan bli så god, og for at du skal kunne oppdage når du plutselig er der.

Fortrolighet med at du kan nå et høyt nivå er en forutsetning for å bli virkelig god.