Visualisering er den viktigste innfallsvinkelen til mental trening og kraftfullt redskap for psykisk endring.

Du anvender kontinuerlig en eller annen for visualisering i det daglig og når du øver, trener eller opptrer, uten at de tenker over det. Spørsmålet er således ikke om du visualiserer eller ikke, men hvordan du anvender din evne til å visualisere og på hva.

Enkelte visualiserer på en uheldig måte. De ser eller forstiller seg i sitt endre hva som skjer og hvordan ting går når de mislykkes eller kommer til å mislykkes. Den indre negative filmen kan være ganske detaljert, og den følger ofte et forutsigbart mønster som gjentar seg over tid og som utøveren sjelden er klar over.  Resultatet kan bli mer angst og mindre selvtillit. De som visualiserer negativt  har på en måte en mental strategi for ikke å få det til, eller en mislykkesstrategi.  Formålet med den bevisste og positive visualiseringen kan derfor være å korrigere og erstatte negative indre visualiseringer med positive.

Du er på en måte dine visualiseringer følelsesmessig.

Den positive visualisering som scenekunstnere bør anvende innebærer å «se» for seg i sitt indre hva som skjer, hvordan det går, hva man får til. Også hvordan man har det følelsesmessig når det går som det skal, når man gleder seg til å opptre og når man får en følelse av flow. I det øyeblikk du i stand til å forestille deg og leve deg inn i deg hvordan det er å få det til og lykkes uten motstand eller ubehag, da er du faktisk i ferd med å få det til også i virkeligheten.

Visualisering kan ha omfattende betydning  for din evne til å nå mål du setter deg og for din evne til å oppleve de livskvalitetene som du ønsker å oppleve. For musikere kan visualisering for eksempel innebære at man kan se for seg hvordan man utfører en teknikk før man gjør det på instrumentet.

 

Visualisering, eller å danne positive indre bilder eller filmer, kan være teknikk- og mestringsfokusert, men også rent mentalt fokusert. Du kan forestille deg hvordan du har det og hva som skjer når du er trygg, sikker, mentalt sterkt og dyktig. Du er på en måte dine visualiseringer følelsesmessig. Legg derfor merke til hvordan du visualiserer og juster dine visualiseringer til de blir akkurat slik de skal være for at du skal kunne mestre press, ha det bra og bli så faglig dyktig som du kan.