For at Creo skal kunne yte deg gode tjenester, trenger vi presis og riktig informasjon om dine arbeidsforhold. Vi er kun interessert i dine arbeidsforhold som er relevant for Creos virksomhetsområde.

I Creo kategoriserer vi 3 ulike arbeidsforhold. Her kan du lese mer om hvilke kategorier du tilhører. Legg til alle aktuelle arbeidsforhold, Creo vil kun kunne gi deg bistand i arbeidsforhold du har registrert.

For eksempel: Du jobber 60 % kulturskolen og har inntekt som musiker fra ulike spillejobber ved siden av. Da fører du opp inntekten din fra kulturskolen som arbeidstager, og inntekten din som musiker i enkeltpersonforetak, eller frilans hvis du ikke er selvstendig næringsdrivende. Om du er ansatt i eget AS, skriver du opp inntekten din som musiker som arbeidstager.

Har du spørsmål knyttet til arbeidsforhold, ta kontakt med oss på medlemsservice@creokultur.no, eller ring 23 10 22 10 (hverdager 10-14).

Arbeidsforhold

Arbeidstager gjelder alle forhold hvor du er ansatt, som vil si at du er arbeidstager. Det kan være fulltid, eller deltid. Arbeidstager gjelder også alle former for prosjektansettelser, hvor du for eksempel jobber i et prosjekt i kortere eller lengere tid. Om du har flere ansettelsesforhold er det viktig at du fører opp alle arbeidsgivere.

Arbeidstager gjelder også deg som er ansatt i eget AS.

Det er viktig at du fører opp riktig arbeidssted, så vi vet hvor du jobber. Eksempel: Om du jobber i Oslo kulturskole er du ansatt i Oslo kommune. Her er det viktig at du fører opp Oslo kulturskole som arbeidssted, ikke Oslo kommune.

Eksempler på arbeidstager:

  • Fulltid
  • Deltid
  • Tilkalling
  • Prosjekt
  • Midlertidig
  • Vikariat
  • Ansatt i eget AS

Enkeltpersonforetak er for deg som har næring gjennom ENK. Her fører du opp forventet brutto årsinntekt. Om du skulle få mer, eller mindre enn forventet inntekt, kan du selv endre inntekten i medlemsportalen.

Frilanser gjelder deg som mottar betaling for enkeltstående oppdrag uten å være fast, eller midlertidig ansatt hos den du utfører arbeidet for. Om du tar oppdragene som selvstendig næringsdrivende må du bruke ENK, eller arbeidstager (om du er ansatt i eget AS).

NB! Det kan være naturlig å tenke at man er frilanser når en for eksempel jobber i kortere og ulike prosjekter. Vær obs på at om du er ansatt i disse forholdene, så skal du bruke arbeidstager. Frilanser gjelder kun deg som mottar betaling, uten ansettelse.