Jente med ryggsekk
Som ung utøver eller student vil du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning og støtte fra erfarne kolleger.

Media forteller ofte om utøvere som «har fått platekontrakt». En platekontrakt er selvfølgelig ingen gave, men et juridisk bindende dokument for deg. Slike kontrakter kan dessuten ha svært lang varighet. Som ung utøver bør du snakke med Creo før du undertegner en platekontrakt. Musikkbransjens kontraktspråk kan være vanskelig å sette seg inn i på egen hånd, og fallgruvene er mange.

Som student tar du sikkert jobber ved siden av studiet. Får du riktig betaling? Får du betaling i det hele tatt? Eller går oppdragsgiveren under jorda på regnskapets dag? Creo hjelper deg både med å fastsette riktig betaling, og å få pengene utbetalt.

Hva gjør du hvis instrumenter og utstyr som du er avhengig av, blir stjålet eller ødelagt? Creos medlemmer har tilgang til landets beste og absolutt billigste instrumentforsikring.

En dag er studiene over, og du skal for alvor ta fatt på yrkeslivet. Hvor godt forberedt er du på virkeligheten som møter deg? Som studentmedlem i Creo legger du et godt grunnlag for å gjøre de riktige tingene når studiene en gang tar slutt.

Creos hovedorganisasjon, LO, arbeider politisk for at studiefinansieringen skal være så god at den fremmer lik rett til utdanning, og at den gjør det mulig å være heltidsstudent. Creo og LO mener at renta på studielånet må være forutsigbar og politisk styrt.

Hva koster medlemskapet?

Creos student- og elevmedlemskap koster kr 600,- per år. Medlemskapet løper fra 1. august til 31. juli.

Visuell skillelinje

Hvem kan bli studentmedlem i Creo?

Utgangspunktet er at yrkesutøvere som har inntekt av musikk, dans, scenekunst, andre nærliggende kunstneriske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp som medlem i Creo.

Elever og studenter kan bli medlemmer på følgende særskilte vilkår:

  • Elever og studenter mellom 15 og 19 år kan bli medlemmer uten spesielle krav til dokumentasjon.
  • Etter fylte 19 år mådet framvise gyldig studiebevis, eller dokumentasjon for private studier. Det forutsettes at studiene fører fram til yrkeskompetanse som gir rett til ordinært medlemskap i Creo (se ovenfor). Studievirksomheten må være hovedbeskjeftigelse og eventuell inntekt (jf. kontingentreglementet § 2 nr. 2 a) må ikke overstige inntektsgrensen for uavkortet helårsstipend fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).

Les mer