Studerer du musikk, dans, scenekunst eller andre nærliggende kunstneriske fag? 

Det er tryggere å satse, når du ikke står alene

En eller annen gang vil de fleste oppleve uregelmessigheter i et arbeidsforhold. Det kan være småting som at lønna kommer for seint – eller er feil, at du får ikke fri en dag du absolutt trenger det, eller at du ikke får den ferien du har krav på. Det kan også oppstå langt alvorligere situasjoner, som grove og urettferdige anklager, upassende oppførsel fra overordnede eller medarbeidere, eller at du blir oppsagt på et grunnlag du mener ikke er holdbart. Da kan det være  godt å ha noen i ryggen.

Med over 10 500 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Vi arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns, – og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Som medlem i Creo har du alltid tilgang til informasjon, veiledning og bistand i arbeidsforholdet ditt. Som ung utøver eller student vil du sannsynligvis komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning og støtte fra erfarne kolleger.

Meld deg inn her!

Visuell skillelinje

Medlemsfordeler

Fordelene ved å være medlem i Creo er mange. I tillegg til å sikre deg trygghet i ditt arbeidsforhold, har vi forhandlet frem en rekke gunstige forsikringsordninger spesielt tilpasset våre medlemmers behov.

Som medlem i Creo får du blant annet juridisk rådgivning, advokatbistand, søknad- og kontraktshjelp, fri inkassotjeneste, kurs og konferanser – og i tillegg er ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og markedets beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt.

Du får også tilgang til Norges beste instrument- og utstyrsforsikring, advokatforsikring og reiseforsikring fra Europeiske.

Hva koster medlemskapet?

Creos student- og elevmedlemskap koster kr 600,- per år. Medlemskapet løper fra 1. august til 31. juli.

Visuell skillelinje

Hvem kan bli studentmedlem i Creo?

Utgangspunktet er at yrkesutøvere som har inntekt av musikk, dans, scenekunst, andre nærliggende kunstneriske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp som medlem i Creo.

Elever og studenter kan bli medlemmer på følgende særskilte vilkår:

  • Elever og studenter mellom 15 og 19 år kan bli medlemmer uten spesielle krav til dokumentasjon.
  • Etter fylte 19 år må det framvise gyldig studiebevis, eller dokumentasjon for private studier. Det forutsettes at studiene fører fram til yrkeskompetanse som gir rett til ordinært medlemskap i Creo (se ovenfor). Studievirksomheten må være hovedbeskjeftigelse og eventuell inntekt (jf. kontingentreglementet § 2 nr. 2 a) må ikke overstige inntektsgrensen for uavkortet helårsstipend fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).
  • Du må ha enten D-nummer eller norsk personnummer for å kunne melde deg inn.

Fyll ut innmeldingsskjema her!