Lønnsoppgjøret i år er et mellomoppgjør. Det betyr at det i utgangspunket kun blir forhandlet om lønn.

LOs representantskap vedtok 28. februar hovedlinjene for årets mellomoppgjør. De enkelte forbundene eller forhandlingssammenslutningene fastsetter selv sine endelige krav innenfor disse rammene.

Se vedtaket i sin helhet.