Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Aktuelt

Til mellomoppgjøret 2019 i Oslo kommune har Creo presentert dette kravdokumentet.