Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Aktuelt

Et kvarter over midnatt 1. mai la Oslo kommune fram sitt siste tilbud i mellomoppgjøret for 2019.

Resultatet innebærer at det gis et prosentvist tillegg på lønnstabellen på 2,62 prosent, minimum kr 12 000, med virkning fra 1. mai 2019.

Ettersom partene er blitt enige om en ramme som er noe høyere enn frontfagsmodellen tar Oslo kommune forbehold om at resultatet må godkjennes av bystyret.

Se protokollen.

Til mellomoppgjøret 2019 i Oslo kommune har Creo presentert dette kravdokumentet.