Til det kommunale tariffområdet hører alle ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene. Mer informasjon kommer.