Til det kommunale tariffområdet hører alle ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene. Mer informasjon kommer.

Aktuelt

De viktigste endringene er:

Toleransebeløpet i den kommunale AFP- ordningen er doblet fra og med neste år. Dette medfører at beløpet AFP- pensjonister kan tjene uten avkorting i pensjon, er økt til kr. 30 000.

Det skal også betales pensjonspremie i inntil tre år for arbeidstakere som har ulønnet permisjon og mottar pelepenger.

Ny revidert og videreført SGS 2020 Pensjonsordninger gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023

 

Protokoll

LO Kommune og KS er enige om et lønnsoppgjør som sikrer LOs medlemmer i kommunene mellom 10.000 og 22.000 kroner mer i året. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Over 190.000 av LO Kommunes medlemmer unngår dermed konflikt.

Meklingsresultatet ble klart etter mekling flere timer på overtid.

– Vi har kommet fram til et meklingsresultat som begge parter kunne godta. Vi i LO Kommune hadde noen tydelige mål, og vi har fått et resultat i tråd med LOs tariffpolitikk, sier Mette Nord, LO Kommunes leder.

LO Kommune krevde at kjøpekraften skulle opprettholdes for medlemmene og det kravet er innfridd.

I årets forhandlinger krevde dessuten LO Kommune at oppgjøret i kommunesektoren skulle sikre likelønn og ha en god sosial profil. For LO Kommune har det også vært viktig at folk får uttelling for økt formell og uformell kompetanse og det er avtalt føringer for de lokale forhandlingene som vektlegger dette.

De lokale forhandlingene skal gjennomføres innen 15. oktober. Et stort korps av tillitsvalgte i LO-forbundene er klare til å gå i gang med disse forhandlingene.

– I et oppgjør må man alltid gi og ta, og det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre.  Vi i Creo er tilfreds med en løsning som forhindret streik i denne svært krevende situasjonen som kommunesektoren står i, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Oppgjøret har en ramme på litt over 2,8 %, og det er også avsatt en pott til lokale forhandlinger.

 

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen.

LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

Riksmeklerens møtebok

Avstanden mellom partene i kommuneoppgjøret ble for stor, og forhandlingene endte med brudd. Oppgjøret går nå til mekling og dermed er det fare for streik i Kommune-Norge.

– LO Kommune stilte rimelige krav som i tråd med frontfaget, men som også fanget opp at  vi fikk en lavere lønnsvekst etter lønnsoppgjøret for 2020. Når det nå viste seg at det var umulig å nå fram, selv med et så moderat krav, var det ingen vei utenom et brudd, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Hun viser til at lønnsveksten i privat sektor i fjor ble anslått til 1,7 prosent. I offentlig sektor ble det avtalt 1,7 prosent, mens fasiten i privat sektor ble 2,2 prosent. Denne mindrelønnsveksten ble tatt inn i LO Kommunes krav.

– Det er alle ansatte i alle yrkesgrupper, som driver de kommunale velferdstjenestene gjennom hverdager og kriser. Derfor må alle ansatte i kommunene få en god lønnsutvikling, sier Mette Nord.

Utgangspunktet for LO Kommunes krav er den tariffpolitiske uttalelsen fra LOs representantskap og det som ble avtalt i fjorårets kommuneoppgjør, nemlig en klausul om lønnsregulering for andre avtaleår. KS har heller ikke innfridd krav for å sikre likelønn og lavlønn i tilstrekkelig grad.

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen.

 

LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

LO Kommune viser til HTA kapittel 7 Varighet og reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår, og fremmer sine krav til mellomoppgjøret pr 1. mai 2021. Kravene er i samsvar med tariffpolitisk uttalelse for mellomoppgjøret 2021 vedtatt i LOs representantskap 16. februar 2021. 

Mellomoppgjøret, Hovedtariffavtalen KS 

Partene i kommuneoppgjøret har frist til midnatt, natt til 1. mai med å komme til enighet. Lykkes ikke det vil oppgjøret gå til mekling. Datoen for mekling er 25. og 26. mai.