Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene. Mer informasjon kommer.