Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

Aktuelt

Creo har sammen med KAH sikret kjøpekraft for sine medlemmer i lønnsoppgjøret i Oslo kommunen

Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo har blitt enige med Oslo kommune om et lønnsoppgjør som sikrer Creos medlemmer i kommunen minimum kr 16 500 i året, eller et tillegg i årslønn på 3,45 % fra lønnstrinn 32 og oppover. KAHs medlemmer unngår dermed konflikt.

Meklingsresultatet ble klart etter mekling litt mer enn 14 timer på overtid.

– Vi har kommet fram til et meklingsresultat som begge parter kunne godta. Vi i KAH hadde noen tydelige mål, og vi har fått et resultat i tråd med LOs tariffpolitikk, sier Einar Bergem, Creos forhandler i KAH.

KAH krevde at kjøpekraften skulle opprettholdes for medlemmene og at den manglende lønnsutviklingen fra fjorårets oppgjør skulle tas igjen.

I årets forhandlinger krevde dessuten LO at oppgjøret i kommunesektoren skulle sikre likelønn og ha en god sosial profil.

– I et oppgjør må man alltid gi og ta, og det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre. Vi i Creo er tilfreds med en løsning som forhindret streik i denne svært krevende situasjonen som kommunesektoren står i, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Oppgjøret har en ramme på 2,83 %, og det ble ikke avsatt en pott til lokale forhandlinger.

Riksmeklerens møtebok finner du her

 

Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo, endrer navn til LO Kommune Oslo fra 1. juni.

Navneendringen signaliserer at det er forhandlingssammenslutningen for LO-forbundene i Oslo kommune, og vil tydeliggjøre utad hvem sammenslutningen er til for. Vi håper at dette oppleves som positivt for medlemmene i forbundene, og at vi vil oppleves som enda mer synlig utad.

Tilbudet fra Oslo kommune på 2,7 prosent ble for lavt i forhold til våre krav inn i mellomoppgjøret. Vi krevde lønnsutvikling på linje med frontfaget 2021, med tillegg for mindrelønnsutviklingen fra hovedoppgjøret 2020 basert på endelig resultat av frontfaget.

Dette førte til at partene ikke fant grunnlag til å komme frem til et forhandlingsresultat, og konstaterte brudd i forhandlingene.

Meglingen vil finne sted 25. og 26. mai.

Bruddprotokollen kan du lese her

 

 

 

 

Creo er en del av KAH og lever krav sammen med Fagforbundet, FO og SL.

Dette er KAHs krav 1 til Oslo kommune.