Til det statlige tariffområdet hører alle tilsatte i statsforvaltningen og statlige virksomheter.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

Aktuelt

Regjeringsskifte og tillitsreform gjør at hovedavtaleforhandlinger utsettes til utgangen av 2022. Dagens hovedavtale videreføres derfor.

Les mer

Etter over 14 timer på overtid ble meklingen i statlig tariffområde avsluttet. Partene ble enige hos Riksmekleren torsdag ettermiddag, dermed blir det ingen streik i staten.

Lavlønn, likelønn og ellers god fordelingsprofil var viktige punkter i LO Stats krav. Og her fikk man resultater som kommer den store bredden av medlemmer til gode.

Det var et enstemmig forhandlingsutvalg som sa ja til tilbudet fra staten, etter det som har vært en krevende mekling for alle parter. Partene hadde da sittet sammen i godt over ett døgn sammenhengende.

En trøtt, men fornøyd nestleder Anders Hovind mener meklingen denne gang har gitt et bedre resultat enn på lenge.

– Creo er en del av LO stats forhandlingsutvalg som har vært tydelig på at lavtlønnede og likelønnstiltak skulle være første prioritet i årets oppgjør. Dette har vi klart på en god måte.

Med en ramme på 2,7 prosent ligger oppgjøret på linje med frontfaget. Men for LO Stat har fordelingen av lønnsmidlene vært like viktig som størrelsen på ramma.

– Staten var veldig tydelig på at frontfagets ramme sto fast, og rammen endte til slutt på 2,73 %. Måten pengene ble fordelt på var viktigst for oss og her ble våre krav langt på vei innfridd. 50% av lønnsmassen fordeles sentralt og den andre halvdelen går til lokale lønnsforhandlinger. Derfor blir det viktig at våre lokale tillitsvalgte i disse forhandlingene bidrar til ytterligere lønnsutjevning for våre medlemmer, avslutter Hovind.

 

Hovedtrekkene i resultatet:

  • 1500 kroner flatt til alle lønnstrinn
  • 0,9 prosent i generelt tillegg til alle lønnstrinn
  • 4000 kroner i lavlønnstillegg til alle fra lønnstrinn 19 til 50
  • Et nedadstigende likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn (fra 3800 kroner i lønnstrinn 51 til 200 kroner i lønnstrinn 69)
  • 50 prosent av disponible midler avsettes til lokale forhandlinger

LO Stat brøt i ettermiddag forhandlingene med staten i årets mellomoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

Les mer

Mellomoppgjøret i staten innledes mandag 26. april. LO Stat krever reallønnsvekst for sine medlemmer. Kravet er at det gis et generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen der det spesielt legges vekt på lavlønte og utjevning av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Krav 1 Mellomoppgjøret i Staten