Til det statlige tariffområdet hører alle tilsatte i statsforvaltningen og statlige virksomheter.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene. Mer informasjon kommer.