Denne siden oppdateres i forkant av - og under - tariffoppgjørene.

Aktuelt

Det har blitt forhandlet fram en ny avtale om utvidet kompensasjons i to Virke-avtaler; landsoverenskomsten for helse og sosial, og landsoverenskomsten for barnehager. Avtalene innebærer også at arbeidsgiver kan pålegge mer overtid. Bakgrunnen for avtalen er den nye runden med nedstenging, og behovet for å sikre nok bemanning og forsvarlige tjenester i en ekstra krevende koronasituasjon.

 

Avtale – Landsoverenskomsten for helse og sosial

Avtale – Llandsoverenskomsten for barnehager

Partene har kommet til enighet om en ny hovedavtale mellom LO og Virke. Hovedavtalen trer i kraft 1. januar 2022 og utløper 31. desember 2025.

Protokoll

– For Creo var målet å sikre medlemmene våre tilsvarende lønnsvekst som resultatet i kommunal sektor slik at parallelliteten i avtalene ivaretas. Det klarte vi, sier Janne Hegna, Forbundssekretær og forhandler på området for Creo. Partene endte til slutt opp med et tilbud som var helt i tråd med vårt krav.

Torsdag 15. oktober kom partene til enighet om de fire siste avtalene:

  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehagene
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst virksomheter § 27

Det er satt av 1 % til lokale forhandlinger, med frist 30. november.

 

Protokoll

Onsdag 15.september 2021 forhandlet Creo-forbundet for kunst og kultur med Hovedorgansisasjonen Virke, for ansatte i Landsoverenskomsten for Spesialitshelsetjenetsen.

– Uttelling for kompetanse er en viktig sak for Creo og det har vi fått gjennomslag for i disse forhandlingene, sier Janne Hegna, Creos forbundssekretær på Virke-HUK-området. Resultatet innebærer en estimert lønnsvekst på 2,82 prosent. Det er det samme som ble resultatet i oppgjøret for Spekter helse. Det betyr at Creos medlemmer er sikret økt kjøpekraft og har fått lønnsøkning i tråd med frontfaget.

For Creo var målet å sikre medlemmene våre tilsvarende lønnsvekst som resultatet i Spekter helse, slik at parallelliteten i avtalene ivaretas. Det lykktes vi med. Vi fikk gjennomslag for våre krav i mellomoppgjøret for Spesialisthelsetjenesten.

Protokoll fra forhandlingen 

Mandag 21.juni ble det avholdt forhandlinger i Virke-HUK området. Forhandlingsresulatet gjelder for de landsoverenskomster som korresponderer med Statlig tariffområdet og for følgende overenskomster:

  • Landsoverenskomst for virksomheter § 26
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Partene ble enige om en lønnsvekst på 2,7 prosent, om lag det samme resultatet som i frontfaget, halvparten av dette skal forhandles lokalt.

Det gis et flatt prosenttillegg på 0,9 prosent og kronetillegg på kr 1 500 til alle. I tillegg får de laveste lønnstrinnene, fra 19 til 50, et kronetillegg på kr 4 000. Det sentrale tillegget gis fra 1. mai 2021.

Halvparten av lønnsveksten i år kommer gjennom lokale forhandlingene. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021 og tilleggene gis fra 1. juli 2021.  Creos medlemmer som ikke har egne tillitsvalgte blir ivaretatt av tillitsvalgte fra de andre LO forbundene etter fullmakt fra Creo sentralt.

Fremdeles fire avtaler igjen

Ettersom at lønnsoppgjøret med KS og Spekter ikke er sluttført, har ikke Creo  forhandlet om tariffavtalene i Virke-HUK som korresponderer med deres tariffavtaler. Derfor gjenstår det fire tariffavtaler i Virke-HUK.

Protokoll