Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

Kirkelig tariffområde (KA) pleier normalt å være sist ute i rekken av forhandlingsområder. Tidligere har forhandlingene til hovedoppgjørene funnet sted like før sommerferien, men i år er disse flyttet til oktober. Siste planlagte forhandlingsdag er 28.10.

Våre medlemmer i denne sektoren må dermed smøre seg med tålmodighet mtp. forhandlingsresultatet i kirken.

Innspill til oppgjøret kan som vanlig sendes til tariff@creokultur.no innen 12.09.