Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

Kirkelig tariffområde (KA) pleier normalt å være sist ute i rekken av forhandlingsområder. Tidligere har forhandlingene til hovedoppgjørene funnet sted like før sommerferien, men i år er disse flyttet til oktober. Siste planlagte forhandlingsdag er 28.10.

 

Aktuelt:

 

Lokale forhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger skal avholdes innen 12. desember. Benytt følgende kravskjema ved innsendelse av krav:

Kravskjema ved lokale forhandlinger i fellesråd og menigheter tilsluttet KA med virkning pr. 1.7.2022

Øvrig informasjon om de lokale forhandlingene får du av din lokale tillitsvalgte.

 

29.10.2011 –Enighet i KA-sektoren

Partene i Hovedoppgjøret i KA sektoren kom til enighet klokken 8 lørdag morgen etter å ha forhandlet siden klokken 9 fredag 28.10.

–Det var mange vanskelige temaer som gjorde det nødvendig å bruke til sammen fire forhandlingsdager forteller nestleder Anders Hovind. Det var på forhånd avtalt at en uenighet om tilleggslønn skulle avgjøres i nemd og dette ble også resultatet av forhandlingene. Disse spørsmålene skal dermed avgjøres senere.

– Forhandlingsresultatet følger frontfaget med en ramme på 3,84%. Vi er godt fornøyde med profilen på oppgjøret sier Hovind og legger til at også kirkemusikerne i domkirkene får økt sitt funksjonstillegg til 30 000 kr. årlig. Det er satt av 1% til lokale lønnsforhandlinger som skal gjennomføres innen utgangen av året.

– Dette vil kreve rask handling både fra oss og våre tillitsvalgte. Vi hadde håpet å bli enige om et nytt lønnssystem for alle ansatte, men erkjenner at trengs mer tid for å få dette på plass. Et utvalg skal arbeide med dette fram til neste hovedoppgjør. Jeg mener vi kan være bekjente av dette resultatet som samtidig er mitt siste som nestleder i Creo avslutter Anders Hovind.

 

27.10.2022 – KA oppgjøret på overtid

28.10. fortsetter lønnsforhandlingene i Den norske kirke

Hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke fortsetter fredag denne uken. Mandag 24. oktober var i utgangspunktet satt opp som siste forhandlingsdag, men det var fra starten lagt inn mulighet for en ekstra forhandlingsdag fredag 28. oktober.

 – Vi velger å benytte oss av denne muligheten med sikte på å komme i mål. Vårt ønske er å finne en løsning gjennom forhandlinger, sier partene i en felles uttalelse.