Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.