Veileder for tillitsvalgte

Creo er opptatt av å behandle medlemmenes personopplysninger på en sikker og trygg måte. I Creo lagres og behandles opplysninger om blant annet alle våre medlemmer.

Fagforeningsmedlemskap er en sensitiv opplysning som skal behandles med varsomhet, og som det stilles særskilte krav til behandlingen av. Alt arbeidet vi gjør, både på sentralt og lokalt nivå i Creo, skal oppfylle de personvernkrav som stilles. Det kreves trygge systemer, gode rutiner og opplæring.

 

Som tillitsvalgt må du ha kunnskap om personvernreglene

Som tillitsvalgt har du ansvaret for behandlingen av medlemmenes personopplysninger som skjer på lokalt nivå. Medlemmer kan be om råd knyttet til sitt arbeidsforhold eller sin arbeidssituasjon, og gi deg informasjon om dette. Du deltar kanskje i lokale forhandlinger og får tilgang til oppdaterte medlemslister, samt kjennskap til medlemmenes lønn, stilling, ansvar og arbeidsoppgaver. Du kan også ta del i oppsigelser, omstillinger eller andre endringsprosesser, og få kunnskap om medlemmers arbeidsforhold, personlige forhold, helse og økonomi.

For at du skal kunne bidra til å beskytte medlemmenes personopplysninger må du ha kunnskap om personvernreglene. Formålet med denne veilederen er å gjøre våre tillitsvalgte bedre rustet til å behandle medlemmers personopplysninger i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

 

Gå til Veileder for tillitsvalgte ved behandling av personopplysninger