En håndbok for tillitsvalgte

LO har publisert en digital versjon av Einar Gerhardsen sin bok «Tillitsmannen – en håndbok for tillitsvalgte». Denne digitale opplæringen er et nyttig redskap for alle tillitsvalgte i organisasjonssamfunnet. Opplæringen inneholder dessuten et oppslagsverk over nyttige begreper og forklaringer.

Arbeidet med å digitalisere «Tillitsmannen» startet som en del av LOs tillitsvalgtår. Nå er boka i ferd med å bli et nyttig digitalt redskap. Det er laget korte animerte informasjonsfilmer om oppgavene til en tillitsvalgt: møteledelse og hvordan du skal holde taler. I tillegg til å bruke Gerhardsen aktivt også som en aktiv deltaker i filmene, har man benyttet andre kilder for å gi de tillitsvalgte et best mulig tilbud.

 

Les mer

Tillitsmannen – en håndbok for tillitsvalgte