9.–11. november i Trondheim

Kjære landsmøtedelegat,

Creo er, og skal være, Norges største og viktigste fagforbund og interesseorganisasjon innen kunst- og kulturfeltet. Vi er et sammensatt samhold bygget på solidaritet og fellesskap – og erkjennelsen av at mange er sterkere enn én.

Creo har de siste årene vært i stor vekst og utvikling, og forbundet vårt består nå av over 10.000 medlemmer som arbeider innen kunst- og kulturfeltet! Tradisjonelle medlemsgrupper har ønsket nye grupper velkommen, og ansvaret Creo har tatt for hele kulturlivet gjennom pandemien, har resultert i at både feltet og organisasjonen har kommet styrket ut. Vekst har bidratt til innflytelse – innflytelse har igjen bidratt til vekst.

Landsmøtet er Creos høyeste myndighet, og i november skal vi sammen stake ut kursen for de neste fire årene. Delegatene har etter vedtektene frie mandater, og det er hver enkelt delegats overbevisning og stemme som i hver enkelt sak bidrar til å forme Creos framtid. Vi skal diskutere både politikk og organisasjonsutvikling, og vedtakene vi fatter vil bli avgjørende – ikke bare for forbundet vårt, men for kunst- og kulturlivet i Norge.

Med de første sakspapirene ute, er landsmøtet på mange måter nå i gang. Vi har stor tro på at vi sammen vil ta gode valg og beslutninger når landsmøtet samles i Trondheim i november.

Vi ønsker alle en god start på landsmøtet 2022!

Visuell skillelinje

Reise og opphold

Du vil motta en egen e-post fra Berg-Hansen med lenke til påmelding til Creos landsmøte. Når du har meldt deg på har du også automatisk booket hotell. Du skal altså ikke booke hotell selv.

Bestilling av reise

Alle deltakere må bestille reisen til Trondheim selv via Berg Hansen. Dette gjelder både bestilling av tog og fly.  Siste frist for bestilling av reise er 10.september.

Les mer om hvordan du bestiller reise

Visuell skillelinje

Sakspapirer

Landsmøtet skal behandle en rekke saker og alle sakene vil være klare en måned før møtet. Noen saker er likevel mer omfattende og komplekse enn andre. Dette gjelder eksempelvis forslag til vedtektsendringer. Vi tilgjengeliggjør derfor disse sakspapirene allerede nå.

Gå til sakspapirer