Landsmøtets form og program

Kjære landsmøtedelegat,

Landsmøte 2022 blir et viktig landsmøte, og kan deles inn i 6 hoveddeler:

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsmeldinger og økonomi
  3. Egen organisasjon
  4. Uttalelser
  5. Valg
  6. Bevilgninger

+ Andre saker

Visuell skillelinje

Tips og triks for landsmøtedelegatene 

Et landsmøte kan oppleves forvirrende og ting skjer ofte fort. Det blir et tett program, og vi har derfor noen tips til deg som er delegat på Creos landsmøte 2022.

Visuell skillelinje

Konstituering

Det første som skjer i programmet, er at forbundslederen formelt setter i gang landsmøtet. Landsmøtet skal først godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden. Allerede her dukker det opp begreper som kanskje ikke alle er så godt kjent med. 

Visuell skillelinje

Vedtekter, egen organisasjon, saker 

I forkant av landsmøtet har forbundsstyret satt ned en vedtektskomité som har jobbet i nesten et år med å gjennomgå vedtektene og foreslå endringer. Komiteens forslag har vært behandlet av forbundsstyret, som har gjort sine endringer og nå legger fram et endelig forslag for landsmøtet.

Visuell skillelinje

Uttalelser 

Uttalelser er landsmøtets måte å vedta overordnede politiske linjer, som gir en retning på forbundets politikk i kommende landsmøteperiode. Forbundsstyret har denne gangen lagt fram forslag til flere, og mer omfattende uttalelser enn Creos landsmøter har gjort tidligere. Dette har vi gjort for å involvere landsmøtet og medlemmene mer i utformingen av forbundets politikk.

Visuell skillelinje

Valg

En av landsmøtets viktigste oppgaver er å velge ny forbundsleder, 2 nestledere og nytt forbundsstyre. Forbundsstyret er Creos høyeste organ mellom landsmøtene.

Valgkomiteen legger også fram forslag til kontrollkomité og styre for Creos vederlagsfond.