I 2018 fikk Creo på plass Ansvarsforsikring og Turnéforsikring, i 2019 går vi noen skritt lengre for å bedre arbeidsforholdene for teknikere.

De gunstige medlemsfordelene for teknikere, Ansvarsforsikring og Turnéforsikring , har gjort at vi vi har fått mange nye frilans-teknikere som medlemmer. Dette er vi veldig glade for, og vi er alltid klare for å høre om hva mer vi kan gjøre for å bedre arbeidssituasjonen for frilansere. Bruk oss, ring oss, send eposter! Vi trenger innspill fra kloke hoder!

I 2019 har Creo vært i god dialog med bransjen om tariffavtale. Trenden er klar; de seriøse aktørene vil komme godt ut av en tariffavtale med Creo. Dette vil føre til ryddigere konkurranseforhold for bemanning av tekniske produksjoner, bedre arbeidsforhold for de ansatte og økt rekruttering til bransjen. For å komme videre med dette arbeidet trenger vi at flere teknikere melder seg inn i Creo, slik at vi lykkes med dette felles løftet for å rigge bransjen for framtida.

Så kjære kollegaer; gå ut og verv medlemmer, slik at vi lykkes med denne spennende snuoperasjonen!

 

Et sterkt fellesskap

Som tekniker-medlemmer av Creo er vi en del av et fellesskap som jobber på mange områder. I vår bransje jobber mange teknikere både for scenetekniske leverandører, klubber- og konsertarrangører og på turnéer. Slike lappetepper av oppdragsgivere deler teknikere med mange av våre musikerkollegaer i Creo. Som fagorganisert i Creo og LO, er det derfor viktig å huske at medlemskontingenten også går til arbeidet for grunnleggende, politiske endringer som bedre sykepengedekning, minstefradrag for selvstendig næringsdrivende og bedre betingelser for kulturlivet vi lever av. Et dagsaktuelt eksempel som også er viktig for Creo, er kravet om pensjon fra første krone, der helsearbeidere i LO-stat nå går inn i en viktig streik for hele fagbevegelsen. Dette samholdet er vi en del av som Creo-teknikere!


Samarbeid gjennom tariffavtale

I vår bransje jobber Creo intensivt i 2019 for å få på plass noen av de samme grunnleggende strukturene som arbeidslivet ellers støtter seg på; tariffavtaler, fagforeningsklubber og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Dette er en oppskrift de fleste velfungerende arbeidsplasser i Norge baserer seg på og som fører til en ryddig og konstruktiv dialog mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Vårt mål er å ha Creo-klubber i alle de største utleiefirmaene, der de ansatte velger en tillitsvalgt som får grundig opplæring og oppfølging av oss. Med en slik struktur, vil de tillitsvalgte også kunne samarbeide på tvers av firmaene, for å få et helhetlig blikk på bransjen. Dette vil kunne bidra til at bransjen utvikler seg i riktig retning og gi økt lønnsomhet og forutsigbar drift for de seriøse aktørene.

Med flere faste ansettelser og en tariffavtale gjennom Creo, vil teknikere kunne få mer igjen for å jobbe intensivt i høysesong, gjennom bedre kompensasjon, bedre vilkår for avspasering i lavsesong, mer fritid med familie og venner, sunnere arbeidsdager og mer forutsigbare arbeidsforhold. Da tror vi at det vil være mulig å stå lenge i jobben som tekniker, rekruttere flere folk og rette opp den skeive kjønnsbalansen i yrket!


Den frie, lykkelige frilanseren

Mange teknikere som i dag er frilansere og næringsdrivende, er redde for at ansettelser og tariffavtaler vil begrense friheten til å selv velge når og hvilke jobber de tar. Men er denne friheten reell? De fleste frilansere kan ikke uten videre ta fri i festivalsesongen, ei heller bli borte i desember måned. I Tromsø er det antagelig liten sjans for at teknikere tar ferie i januar, som er deres høysesong, og teknikere over hele landet tilpasser stort sett arbeidstida til når det faktisk er mye å gjøre. Friheten består egentlig av at teknikere yter mye når det trengs, men får lite tilbake når det er stille. Dette er ikke bærekraftig for bransjen. Det er heller ikke bærekraftig for den enkelte tekniker å jobbe så mye at man risikerer å bli ufør i ung alder. Det er en dårlig idé i et «livsøkonomisk» perspektiv!

En arbeidshverdag helt uten sikkerhetsnett, er lite attraktiv i dagens arbeidsmarked, der teknisk kompetanse blir høyt verdsatt i andre sektorer. Bransjen vår trenger at arbeidsforholdene og statusen til tekniker-yrket gjenspeiler fagkompetansen og innsatsen som legges ned der ute, ikke minst i den krevende festivaltida som nå er i gang! Vi håper og tror den gode dialogen som er i gang i bransjen, vil gi gode resultater allerede til neste år.

I mellomtiden er det bare å ønske god festivalsesong til alle teknikerhelter der ute!

 

Stig Gunnar Ringen – Teknikerutvalget i Creo.