Webinar, 06.05.2024

Tillitsvalgte og medlemmer i KS

Vi inviterer til digitalt informasjonsmøte om hovedtariffoppgjøret i KS i 2024.

Forbundsleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Line Grenheim vil redegjøre for bakteppet for forhandlingene og Creo og LO kommunes krav, samt om resultatet av forhandlingene. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Tid: Mandag 6. mai kl. 11-12
Sted: Teams
Lenke: Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 391 233 442 202
Passord: CTgzMc

Møtet er åpent for alle.

Les mer om resultatet her.