Kurs, 18.10.2021 - 20.10.2021

Tredagers kurs på Gardermoen for tillitsvalgte

Målgruppe: Tillitsvalgte i kommunal/fylkeskommunal (KS) og kirkelig sektor (KA). Tillitsvalgte som har deltatt på «Flying start»

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardemoen

Kursprogram: Kurset strekker seg over to dager og gir en innføring i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven, samt hvordan man forbereder seg til møter og forhandlinger.

Ansvarlig for kurset: Janne Hegna, Forbundssekretær i Creo

Påmelding sendes til: jh@creokultur.no innen 24.september 2021. Det ikke gis rom for permisjoner under oppsatt kurs – påmeldingen er bindende!

 

HUSK:

  • Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene for å delta på fagforeningskurs. Creo dekker reise – og oppholdsutgifter.
    Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar din påmelding.
  • Sørg for å søke permisjon fra arbeidsgiver i god tid før kursstart. Dersom du eventuelt ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.
  • Ta med egne tariffavtaler til kurset. Materiell utover dette vil bli delt ut ved kursstart.

 

NB! Creo følger til enhver tid Folkehelseinstituttets generelle smittevernråd vedr Covid 19. Kursoppholdet vil bli tilrettelagt i henhold til dette, og vi forutsetter at tillitsvalgte tar de nødvendige smittevernhensyn under reisen og oppholdet.

 

Håper vi sees på Gardermoen 18.-20 oktober!