Å krysse internasjonale grenser med et musikkinstrument kan bli komplisert om instrumentet ditt inneholder deler av arter som er beskyttet av CITES-konvensjonen. CITES (forkortelse for Convention on International Trade of Endangered Species) har som hensikt å regulere og kontrollere handelen med truede plante- og dyrearter. Tropiske treslag og deler av elfenben er eksempler på materialer brukt i instrumenter som kan omfattes av Cites-bestemmelsene.

Les mer her

Visuell skillelinje