Å krysse internasjonale grenser med et musikkinstrument kan bli komplisert om instrumentet ditt inneholder deler av arter som er beskyttet av CITES-konvensjonen. CITES (forkortelse for Convention on International Trade of Endangered Species) har som hensikt å regulere og kontrollere handelen med truede plante- og dyrearter. Tropiske treslag og deler av elfenben er eksempler på materialer brukt i instrumenter som kan omfattes av Cites-bestemmelsene.

 

Crossing Borders er FIMs  retningslinjer for reising med instrumenter som består av truede tresorter:

https://www.fim-musicians.org/wp-content/uploads/fim-cites-handbook-en.pdf

 

Du kan også lese mer om Cites-arter i musikkinstrumenter på Miljødirektoratets nettsider:

https://www.miljodirektoratet.no/for-private/handel-med-trua-arter-cites/musikkinstrumenter/