Nye regler om buer laget av Brasil-tre

CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) har vedtatt nye regler som berører eiere av buer laget av Pernambuco/Brasil-tre.

FIM (The International Federation of Musicians) har utarbeidet en guide som både oppsummerer reglene, samt anbefaler frivillige tiltak man kan gjøre for å forhindre strengere, fremtidige restriksjoner.

Les guiden her

Visuell skillelinje

Hva er CITES?

CITES er en internasjonal avtale som overvåker og regulerer handel med arter av ville planter og dyr for å forhindre at de utryddes. Konvensjonen trådte i kraft i 1975, og har 183 medlemsland. CITES fordeler arter av ville planter og dyr på to lister, avhengig av hvor mye beskyttelse de trenger.

På liste I står arter som er utryddingstruet. Internasjonal kommersiell handel med disse artene er forbudt. På liste II står arter som er sårbare for handel, eller som kan komme til å bli utrydningstruet i nær fremtid hvis ikke handel reguleres.

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet for CITES i Norge, og har ansvar for at konvensjonen følges opp og etterleves.