Krisen i kulturbransjen er ikke over samme dag som samfunnet åpner opp for fullt igjen.

I dag kom nyheten om at regjeringens restriksjoner for kulturlivet som følge av koronaepidemien skal fjernes. Det var sannelig på tide!

Dette er krav og ønsker en samlet kulturbransje har fremmet svært lenge. Krav det har vært svært vanskelig å nå inn til regjeringen med. Men vi er selvfølgelig glad for at vi endelig kan begynne å planlegge for en normal situasjon, også i vår bransje.

 

Kultursektoren stables ikke på beina i løpet av en natt

Gjentatte ganger har et sterkt presset kulturliv og en kulturbransje som strever for å overleve bedt om forutsigbarhet og trygge rammer. Igjen og igjen har vi påpekt det åpenbare; at selv om pandemien forhåpentligvis snart er over så betyr ikke det at krisen i kulturbransjen er over samme dag som samfunnet åpen opp for fullt igjen.

Kultursektoren har lang planleggingshorisont, store festivaler og turnéer stables ikke på beina i løpet av en natt, og det tar normalt litt tid å selge ut billetter til Oslo Spektrum, Valle Hovin eller Telenor Arena.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere vært helt avgjørende for bransjen vår. Uten den hadde flere tusen kulturarbeidere, musikere, artister, lyd-, lys- og sceneteknikere og mange andre stått helt uten inntekt de siste 18 månedene.

Dessverre har dagens regjering sagt at denne ordningen skal skrotes den 30. september. Fra oktober må alle disse greie seg selv. Det er selvfølgelig helt uholdbart. For selv om det åpnes opp fullt og helt nå, vil ikke bransjen være fullt og helt i gang før rundt nyttår.

 

Regjeringen setter kulturbransjen i en vanskelig situasjon

I et møte med Arbeids- og sosialdepartementet den 16. september fikk vi den klare tilbakemeldingen at det var uaktuelt for regjeringen å i det hele tatt diskutere en forlengelse av denne ordningen.

Vi i Creo er skuffet over at regjeringen ikke kom oss i møte i denne viktige saken. Men mye mer alvorlig en vår skuffelse er den svært vanskelige situasjonen yrkesutøverne i kulturbransjen blir satt i av regjeringen.

Mange i kulturlivet har gitt uttrykk for at de ikke stoler på kulturministeren når han lover støtte og trygghet. Vi i Creo har vært tilbakeholdne med slik kritikk. Vi har prioritert å arbeide tett med departement, Kulturråd og de andre organisasjonene i sektoren, til beste for norsk kunst- og kulturliv. Og vi har oppnådd mye, på vegne av en samlet bransje.

I dag leser vi igjen at Raja lover forlengelse av kompensasjonsordningene for kulturlivet. Det er bra, men så langt vi leser det så gjelder dette IKKE denne ordningen som vi berører her!

For mange næringsdrivende og frilansere i kulturbransjen er situasjonen fremdeles svært alvorlig og like uforutsigbar.

 

Les mer om Status midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere her