– smertegrensen er nådd

Creo er bekymret for den økonomiske situasjonen for flere av våre musikk- og scenekunstinstitusjoner. Selv om ABE reformen, med de såkalte «ostehøvel kuttene», er avviklet, fikk institusjonene i kulturbudsjett for 2023 en realnedgang og underkompensasjon for lønns- og prisvekst for niende år på rad. Regjeringen har lovet å kompensere for at lønns- og prisveksten i fjor ble høyere enn antatt, og nå haster det!

– Etter år med akkumulerte realkutt er smertegrensen nådd, sier Creos nestleder Christine Thomassen. Den akkumulerte effekten av en underkompensasjon over flere år, i kombinasjon med pandemiens ettervirkninger, økte utgifter og en svekket privatøkonomi og kjøpekraft hos publikum, gjør situasjonen kritisk.

Creo er i tett dialog med våre tillitsvalgte ved de ulike virksomhetene, og ved flere institusjoner kuttes det nå i det kunstneriske tilbudet, noe som både rammer publikum og medfører færre arbeidsmuligheter for frilansere.

Flere virksomheter er også i gang med reelle nedbemanningsprosesser. Kilden teater og konserthus er den første institusjonen som må gå til dette skrittet. De har startet prosessen med å nedbemanne mellom 10 og 15 ansatte, uten at det er mulig å skjerme kunstnerisk ansatte. Slik vi forstår det vil flere virksomheter kunne følge.

– Dette rammer Creos medlemmer direkte, og vi ser på utviklingen med stor bekymring, sier Thomassen. Både når det gjelder trygghet for arbeidsplassene og arbeidsmuligheter for frilansere. Vi har derfor igjen tydeliggjort våre bekymringer overfor Kulturdepartementet. 

Creo venter, i likhet med mange, i spenning på kunstnermeldingen som skal legges frem senere i år. Et av meldingens viktigste formål vil være å presentere tiltak og prioriteringer som sikrer ansatte kunstnere, frilansere og oppdragstakere tryggere og bedre arbeidsvilkår.

Å sikre en forsvarlig og god institusjonsøkonomi er også avgjørende for kunstnerøkonomien.