Høringssvar – endring i forskrift om utdanningsstøtte.

Creo har i dag sendt høringssvar til Kunnskapsdepartementets høring på økning av utstyrsstipendet i videregående skole.

Creo mener at gratisskoleprinsippet for MDD-programmet er vanskelig å overholde ettersom de fleste elevene trenger egne instrumenter og annet nødvendig utstyr – ikke bare når det gjelder hovedinstrument/fordypningsinstrument men også eksempelvis biinstrument/bruksinstrument.

Elevene har like kostnader med tanke på fellesfag, men i programfagene stilles det for musikkelevene bl.a. krav til private instrumenter. Dette gjelder både i fordypningsinstrument og bruksinstrument, til bruk i undervisning og ved egenøving utenom skoletid (skolene har ikke per i dag ikke ressurser til å tilby instrumentutlån).

Musikkelevene møter også høye krav til datautstyr, da relevante noteprogram, opptaks- og lydredigeringsprogram etc., krever nyere/sterke datamaskiner. I tillegg kan elevene ha kostnader med tanke på notekjøp i forbindelse med egen instrumentutøvelse. På bakgrunn av dette mener vi at elevene har kostnader knyttet til utdanningsprogrammet som ikke samsvarer med det nivået utdanningsstøtten er og har vært på, spesielt sammenlignet med andre utdanningsprogram. Dette viser behov for økt utstyrsstipend på dette utdanningsprogrammet. 

 

Les hele innspillet