Creo er Norges største kunsterorganisasjon med over 9500 medlemmer. Vi jobber for å bedre rettighetene til alle som har inntekt fra kunstneriske yrker.

Creo organiserer tusenvis av lærere og pedagoger innenfor kulturfeltet. Vi jobber for at dere som underviser i musikk- og kulturfag skal få en bedre og tryggere arbeidsdag.

Hvorfor bør du organisere deg?

For det første styrker du fellesskapet som arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår og bedre rammebetingelser for den yrkesgruppen du tilhører. De vilkårene vi nyter godt av i dag har ikke kommet av seg selv, og det gjør heller ikke gode vilkår i framtida.

Les også: Creo er bekymret for læreres arbeidssituasjon

Ved å være fagorganisert får du gjennom dine tillitsvalgte medbestemmelse og innflytelse på de beslutningene som blir tatt både i organisasjonen du er medlem i og i virksomheten du arbeider for.

Som et LO-forbund jobber Creo politisk og tar opp ulike problemstillinger på vegne av våre medlemmer for både Stortinget og regjeringen. Som medlem er du med på å styrke vårt arbeid, og sikre bedre vilkår for deg og dine kolleger.

 

Hva vi tilbyr

En eller annen gang vil de fleste oppleve uregelmessigheter i et arbeidsforhold. Som medlem i Creo har du tilgang til informasjon, veiledning og bistand i ditt arbeidsforhold. Vi tilbyr også gratis juridisk rådgivning og kontraktshjelp.

I tillegg får du blant annet:

  • Gratis innbo-, ansvar-, ulykke- og grunnforsikring
  • Informasjon veiledning og kurs
  • Tilgang til markedets gunstigste instrument- og utstyrsforsikring
  • LOfavør fordeler
  • Medlemsrabatter

Les mer om vårt medlemskap her!