Creo har nå, etter å ha ryddet det formelle på plass og gjort de nødvendige klareringene med LO, sendt krav til KS om at det opptas forhandlinger om opprettelse av en sentral forbundsvis særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner. Dette hjemlet i Hovedavtalen mellom KS og Creo, Del A, § 4-3, bokstav b).

KS må innen fjorten dager ta kontakt med Creo for å avtale tidspunkt for forhandlingene. Forhandlingene vil normalt gjennomføres innen en måned, med mindre partene blir enige om noe annet.

KS kan da enten være med på å forhandle fram en særavtale, eller nekte å inngå en slik avtale. Om det siste skjer kan vi bringe tvisten inn for en sentral nemd, sammensatt av en fra hver av partene samt en nøytral tredjeperson.

Les mer om saken

 

Krav om forhandlinger om SFS for DKS-kunstnere
SFS 4401 – Sentral forbundsvis særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig ansatte arbeidstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner